ПРОТОКОЛ № 31

 

От тридесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 15.10.2008 г. от 17.25 часа в залата на община Велико Търново.

 

Присъстваха 31 общински съветника, отсъстваха г-н Исмаил Хаджимустафа, г-н Хасан Хаджихасан, г-н Пламен Цанев, г-н Александър Чокойски, г-н Гани Пантилеев, г-н Пламен Легкоступ.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който обяви дневния ред на заседанието и го подложи на гласуване. Дневният ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение относно свикване на Общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Велико Търново, Вх. № 1109/ 14.10.2008 г.

 

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ликвидаторът вчера е изповядал сделката, заверил е нотариално договора, част от парите са преведени. Как е възможно толкова време този ликвидатор да не реализира сделка, а сега – за един ден се подписаха договорите, завериха се нотариално и се плати част от сумата? Как да не се съмняваме, че има нагласени неща? При мен идваха потенциални купувачи, които предлагаха по-висока цена от тази. Тази цена – със стъпка 100 лв. е смешна. Имаше клиенти, които предлагаха не 100 лв, а много повече и тези оферти трябва да са при този ликвидатор. Не може един ликвидатор да се подиграва с институция като ОбС. Разговарях няколко пъти с него и му казах, че искаме прозрачност на сделката. Сделката е изповядана за 525 100 лв. Аз искам да попитам дали този ликвидатор е упълномощен да продава обекта на разсрочено плащане?

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: Как може ликвидаторът да сключва договор, след като неговият договор е изтекъл?

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Имаше две заявления в ПК по ИВСПИ. Едното е внесено на 01.10.2008 г. от Марина Генчева Стефанова, пълномощник на Весела Брунинг – Сан Франциско, САЩ. (Г-н Стоев цитира текста на заявлението)

Има и друг документ от Мариана Генчева Стефанова, пълномощник на Весела Брунинг, подала документи за участие в преговори за закупуване на почивна база в с. Вонеща вода, в който се заявява, че са готови да заплатят 525 100 лв. (Цитира документа)

ПК разгледа двете заявления. Разбрахме, че това лице като пълномощник на Весела Брунинг вчера е изповядало сделката и е дало капаро за закупуване на имота. Единственото, което можем да направим, е да видим протокола при отваряне на офертите, защото знаем, че е имало по-високи оферти и да разберем защо въпреки настояванията ликвидаторът категорично е отказал да даде този протокол, където са вписани различните оферти.

По предложението смятаме, че по т. 1 – удължаване срока на ликвидация, нашият представител трябва да гласува със „за”, по т. 2 има още едно предложение за ликвидатор, затова смятаме, че предложенията трябва да се обсъдят в залата.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Сега научавам, че офертите са отворени на 29 септември. Има констативен протокол, който е влязъл в ОбС с дата 30 септември и поради това, че е конфидециален не сме имали възможност да го разгледаме в ПК по ИВСПИ и на заседанието на ОбС. Всичко е изпипано идеално. В решението на съда, с което господинът се обявява за ликвидатор, няма срок за дейността му като ликвидатор. Юристите, с които се консултирахме днес, казаха, че той е в правото си да изповяда сделката. Защо не го е направил например по време на предишната сесия? Вероятно защото не е предполагал, че ще има такова решение на нашата сесия и че ще насрочим нова сесия. Оттам нататък се работи много експедитивно. Тези писма, които се цитираха вече, са с дати 3 октомври и 13 октомври, т.е. от 13 октомври всичко се прави много бързо. Предварителният договор също е добре изпипан – ако ние се откажем от него, трябва не само да върнем тези 140 000 лв, от които част вече е изхарчена, но трябва да върнем и останалите 140 000 лв. Нас ни ползват като маша – знае се, че ще вземем решение и че то ще бъде за смяна на ликвидатора и всичко е изпипано юридически. Аз моля г-н Койнаков, у когото е протоколът, да ни запознае с него, за да разберем има ли други оферти и защо е приета тази оферта. Ние сме пред такъв казус, който няма решение. След като на 29 септември са отворени офертите и се знае, че срокът изтича на 30 септември, защо сделката не е сключена на 30 септември? Не случайно се иска удължаване срока на ликвидатора.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Вчера с колегата Димитров отидохме до Вонеща вода, за да видим състоянието на имота. Искам да ви кажа, че ако зависи от нас и ние продадем по тази сделка, става въпрос за престъпление. Имотът е годен и в това състояние струва най-малко милион и половина. Никъде няма пропукване на основи, няма свлачища. Наоколо има борови гори на 30-40 години. Ние не случайно предложихме да направим там оздравителен лагер за нашите ученици от общинските училища, почивна станция за пенсионерите от Общината, място за преквалификации и т.н. Там има над 100 стаи, които са съхранени. С около 2-3 милиона лв. обектът след 8-10 месеца можеше да заработи и да се ползва по предназначение, каквото ние нямаме като община.

Била е обявена цена, по задкулисен начин тя е била намалена и аз си мисля дали не си заслужава да платим 140 000 лв, ако бъдем осъдени. Възможно е да бъдем осъдени за тези пари, но може и да спечелим. Аз ви предлагам да сменим ликвидатора, да се иска закупуване на дела и да назначим наш ликвидатор, предложен от ОбС, за което предлагам и човек. Г-н Кметът също прави предложение за ликвидатор. Аз обаче малко не вярвам на г-н Рашев при подобни сделки, затова предлагам ликвидатор, за когото съм убеден, че няма да се поддаде на каквито и да било аргументи и да подпише сделка, която ОбС не е делегирал на Дружество „Стара планина”. Аз предлагам да продължим с дебатите и ако решим да сменим ликвидатора, да обсъдим двете предложения – моето и на г-н Рашев.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Откакто чух за въпросните писма, аз се чувствам във вакуум, защото в рамките на един определен период съществуват три етапа за въпросната личност. В първия тя говори за неинформираност относно закупуването на обекта, във втория етап обвинява ликвидатора в някаква злонамереност и веднага след това контрира всичките си писма с финала на сделката. Само тези обстоятелства ме карат да се замисля. Съжалявам, че между нас няма юрист, който да ни каже какво бихме могли да направим като следваща стъпка. Това, което каза г-н Стоянов, наистина е така. Базата е добра и с определени средства би могла да бъде много добра придобивка за Общината. Смятам, че трябва да се консултираме с юристи, да предприемем мерки и да наложим цялата тежест на властта, която имаме върху тази порочна сделка.

Г-н КОЙНАКОВ: Ще ви прочета Констативен протокол, подписан в кантората на нотариус Дешка Рачевац. (Г-н Койнаков прочете протокола)

Г-жа Весела Карлуковска, която е един от кандидатите за купувач, е отказала да подпише предварителен договор и да изпълни ангажиментите, поети с предложеното от нея ценово предложение за имота. Тя е класирана на първо място и се отказва.

Днес изисках документи от ликвидатора, за да си изясним нещата. Той донесе писмо от 14.10.2008 г, което е адресирано до „Стара планина – ВТ”, до ОбС, до „Банксервиз”. То е от Мариана Стефанова, пълномощник на Весела Брунинг. Тя пише, че е съгласна да подпише предварителния договор и посочва условията за това. (Г-н Койнаков цитира писмото)

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предварителният договор е направен при цена 525 100, но тази цена не фигурира в протокола. Има ясни правила, има и изготвен протокол, а г-жата предлага начин на плащане и си предлага цена. Има протокол от 29 септември, защо ликвидаторът не ни е запознал, след като сме съсобственици, а ни запознава в последния момент?

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз мисля, че е хубаво да се концентрираме върху това, за което е свикан днес ОбС. Ние не сме Общо събрание или съд. Имаме точка от дневния ред на заседанието и трябва да дебатираме по нея. Ние нямаме право да решим законосъобразни ли са действията на ликвидатора и доколко подписаните документи имат юридическа стойност. Нека вземем решение по двете точки, които г-н Рашев предлага – за удължаване срока на ликвидация и за смяна на ликвидатора. Има предложения за ликвидатор. По т. 1 възлагаме на г-н Кмета да гласува „за” удължаване срока на ликвидацията, по т. 2 му възлагаме да гласува за ликвидатора, който ние тук одобрим. Мисля, че първо по тези два въпроса трябва да вземем решение. След това да помислим по предложението на г-н Стоянов Общината да купи този имот. И може би като следваща точка да изразим позиция относно досегашните действия на ликвидатора.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: С нас се подиграват и аз мисля, че ако има някакво решение, то е, че Общината ще заведе дело по тази сделка. Какъв смисъл има да изразяваме становище? Не мога да разбера за какво разсъждаваме. Институциите са натикани в ъгъла и ние сега дебатираме какво ще направим. Единственият верен ход е този, не могат да се подиграват с две институции. Ако трябва, тези 140 000 лв. да се върнат, но наистина да се защити честта на институциите. Как частните лица намират печеливши адвокати и печелят делата, как две институции не могат да намерят пари и да наемат адвокат, който може да събори тази сделка?

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Дори и да се събори тази сделка, пак трябва да има решение за удължаване срока на ликвидация.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Констатациите са две. Две са лицата, които подават оферти. Едното е Весела Брунинг чрез Марияна Стефанова, другото е Весела Петрова Карлуковска. На Общото събрание г-н Рашев с основание може да гласува, че не одобрява действията на ликвидатора, защото по-добрата оферта е на Весела Карлуковска, която дава 567 000 лв и срокът за плащане е 10.10.2008 г, докато в предварителният договор е уточнена цена 525 100 с последно плащане месец декември. По-нататък същата Мариана Стефанова дава с 10 000 лв повече от друга оферта (ако има такава), но не повече от 575 000 лв, така че тази сделка трябва да бъде сключена за минимум 575 000 лв. Там се появява една цена, която я няма никъде. Затова Кметът трябва да гласува, че не одобрява дейността на този ликвидатор, защото неговите действия не отговарят на това, което е видно от констативния протокол.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Открих нещо, което мисля, че ще ни помогне, ако стигнем до съдебно дело. Първо трябва да се направи съдебно проучване от юрист, който трябва да проучи цялата документация. Различни са имената в предварителния договор и в констативния протокол при отваряне на офертата. В предварителния договор е записано, че представител е Мариана Генчева Стефанова, а в констативния протокол е записано името Марина. Това е едно от основанията, с които може да се каже, че сделката е невалидна. Не е посочено и ЕГН в предварителния договор. Не може да се каже, че лицето е същото. Предлагам да се насочим към анулиране на сделката. Това дава основания за анулиране на сделката, защото лицата са различни.

Предлагам да вземем следните решения:

1. Даваме съгласие за удължаване срока на ликвидация на „Стара планина ВТ – в ликвидация” до 31.12.2008 г.;

2. Да се иска незабавна смяна на ликвидатора на дружеството;

3. Да иска закупуване дела на „Банксервиз АД” – София с цел изграждането на почивен комплекс за ученици, пенсионери и работещи от Общината;

4. Да се назначи нов ликвидатор в лицето на Мария Кирилова Линджева.

Аз предложих това лице и на заседанието на ПК по ИВСПИ. Приехме го с 4 „за”, 2 „въздържали се” и 1 „против”. Мария Линджева е родена на 17.06.1954 г, от В. Търново, завършила ВИНС „Д. Благоев” – Варна, специалност „Икономика на строителството”, допълнителна квалификация в Икономически университет – Варна, втора специалност „Банково дело”, финансов експерт на свободна практика. Работила е във военен завод „Аркус” – Лясковец, в Регионален клон на „TS банк”, в БНБ – В. Търново, била е в Общинския народен съвет – В. Търново.

Последното ми предложение е да се възложи на юрист да проучи възможността за завеждане на дело относно невалидността на подписания договор вчера и това да стане в срок от 7 дни.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Към искането за смяна на ликвидатора искам да предложа да се запише, че лицето Самуил Стефанов не се освобождава от отговорност, защото неговите действия и бездействие пораждат съмнения за лоялност, експедитивност и добре свършена работа.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ваше право е да решите кой да бъде представител в Общото събрание. Аз лично малко съм притеснен от решението да купим сграда и да развиваме в нея дейност. Дружеството е в ликвидация и ще трябва да покрием задълженията, които има това дружество. Предложете и юриста, когото ще ангажираме.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: За юридическото проучване аз предлагам юриста, който ползва Надзорния съвет за приватизация – г-жа Даниела Минева.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Обявен е дневният ред на събранието и той не може да се променя в последния момент. Предлагам да упълномощим представителя си да гласува така: за удължаване срока на ликвидация – „да”, за удължаване договора на ликвидатора – „не”, одобряване действията на ликвидатора – „не”, защото договорът не отговаря на най-добрите условия.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Правилно е, че тази сесия е да дадете пълномощия на представителя на Общината как да гласува по обявения дневен ред. По т. 1 и т. 2 може да се гласува „за”, „против” или „въздържал се”. Има и вариант да решите, че представителят на Общината няма да присъства на Общото събрание. Ако вие нямате еднозначно решение, аз ще гласувам „въздържал се” и по двете точки. Не може за половината точка да се гласува „за”, а за другата половина „против”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Подкрепям изказването на г-жа Мишева. Има и вариант утре да няма представител на Общината на Общото събрание. Какво ще се случи по-нататък? Общото събрание не се провежда. Имаме писмо от „Банксервиз”, които имат 50 % от Дружеството. В това писмо е поместен дневният ред на Общото събрание. Първа точка се състои от 4 взаимноизключващи се изречения. Кой е одобрил този дневен ред? В писмото от 7 октомври има разминаване в т. 2, което е твърде съществено. Там се предлага да се гласува за одобряване на действията, свързани с ликвидацията на Дружеството, за периода от 1 до 16 октомври, т.е. 16 дена след като му е изтекъл срокът за работа, а в писмото от 6 октомври пише: „от 1 октомври до 9 октомври”, т.е. точно тези 6 дена, в които е изповядана сделката. Аз предлагам утре нашият представител да не отива на това събрание и да се насрочи ново.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: В ПК по ИВСПИ спорихме дълго и аз се опитвах да убедя колегите, че ликвидаторът е в правомощията си и действа законно. Колегите се убедиха, след като адвокат Минева направи тази констатация. Ако не се проведе Общо събрание и не се вземе решение, няма да има волеизявление на собствениците за действията на ликвидатора. Аз съм против това. Единственото, което можем да направим сега, е да променим само една точка от предложения ни дневен ред от г-н Рашев. Това е т. 2, по която имаме пълен консенсус – че задължаваме нашия представител да гласува „против” или „въздържал се”. Точката гласи: „Одобрява извършените действия, свързани с ликвидацията на дружеството от ликвидатора Самуил Стефанов”. По т. 1 мисля, че всички сме съгласни как да се гласува. В ПК по ИВСПИ се разгоря дебат за това какви биха били последиците за дружеството и за Общината, ако стигнем до отказ от сделката. Тъй като сделката е перфектна и действията на ликвидатора са законосъобразни, това означава, че дружеството трябва да върне в двоен размер тези 140 000 лв. Това е мнението на юристите. Това означава, че дружеството няма да може да върне тези пари. Тези 140 000 лв., които са влезли по сметка на дружеството, трябва да обезпечат плащанията по задължения на дружеството. Доколкото знам, такива вече са направени и то няма вече тези налични средства.

Аз съм скептичен към изказвания от рода: „Няма какво да мислим, да работим за честта на пагона”. Ние действаме за интересите на Общината. В този смисъл правя предложение по т. 2 от проекта за решение: „Задължава представителя на Община В. Търново да гласува „против”.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Не би ли било законно, ако по т. 1 нашият представител предложи на Общото събрание да бъде променен дневният ред. Съгласно Търговския закон това може да стане, ако „Банксервиз” се съгласи. Предложението ни може да бъде от предложения текст на т. 1 да станат две точки: 1. Удължаване срока за ликвидация и 2. Удължаване на мандата на ликвидатора. Ако това се приеме от Общото събрание, тогава да гласува „за” по т. 1 и „против” по т.2, а ако това не се приеме да гласува „въздържал се” по т. 1.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Мисля, че не би могло да се направи, но това не означава, че по т. 1 не могат да бъдат направени няколко гласувания и решенията да бъдат няколко. Нека не бъркаме дневния ред с проекта за решение.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1 за удължаване срока на ликвидация до 31.12.2008 г. представителят на Общината да гласува „за”.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 29 „за”, против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1 от предложения дневен ред на Общото събрание за удължаване мандата на ликвидатора Самуил Стефанов представителят на Общината да гласува „против”:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 29 „за”, против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението за ликвидатор да бъде избрана Светозара Стоянова Инджиева – Стефанова:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева –въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 4 против”, 11 „въздържали се”.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: С това наше решение ние оставяме Самуил Стефанов да продължи своята работа. Съмнявам се, че второто предложение ще бъде прието.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението за ликвидатор да бъде избрана г-жа Мария Лиджева:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –против, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова –въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 3 против”, 12 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: С това гласуване постигнахме това, от което бягахме. Ако не се обединим около една кандидатура, няма да има промяна. Апелирам да се обединим около предложението на г-н Рашев.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: На предната сесия предложих това, около което сега се обединихте: да разделим т. 1 от дневния ред на две и по първата част да гласувам „за”, а по втората „против”. Възложихте ми да търся човек за ликвидатор от ОбА. Г-жа Инджиева е счетоводител в ОбА. Има достатъчно много работа по бюджета и с усилие късаме от хората, които могат да свършат работа и на които може да се има доверие.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам да прегласуваме и да подкрепим това, което предлага г-н Рашев, защото човек от ОбА най-добре ще защитава интересите на Общината. И още нещо – госпожата, която предлага г-н Стоянов, ние не сме я виждали. От уважение тя трябваше да бъде тук.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз ще подкрепя предложението на г-н Рашев, за да не остане г-н Стефанов. Имам предвид, че то е било по-дълго обмисляно.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз гласувах „въздържал се” и двата пъти, защото едната дама не познавам, а другата познавам. Гласувах по съвест, а не по партийни интереси. Съвестта ми не позволява да гласувам за г-жа Линджева, защото съм работил с нея и я познавам. Логиката подсказва, че трябва да подкрепя предложението на г-н Рашев.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Оттеглям предложението за г-жа Линджева.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Рашев за ликвидатор да бъде избрана г-жа Светозара Инджиева – Стефанова.

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 24 „за”, против” няма, 4 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Имам голямо желание да ви убедя да изкупим дела, а след като го изкупим, след време ще решим за какво да се ползва – дали за квалификация или за почивка. Приемете само първата част – да бъде изкупен делът.

Г-н Христов прочете проекта за решение, предложен от г-н Стефан Стоянов и подложи на поименно гласуване т. 3: „Да иска закупуването на дела на „Банксервиз” АД – София от община В. Търново”.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски –за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова –въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Николай Цонев –въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, против” няма, 16 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Поисках да възложим на г-н Рашев да бъде ангажиран юристът на Надзорния съвет за приватизация. Той да проучи възможностите за събаряне на този предварителен договор, който вчера е бил подписан. Мотивите ми са, че има разминаване в имената на лицето в предварителния договор и в констативния протокол. Може да се предположи, че това не са едни и същи лица.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението представителят на Общината да гласува „за” за възнаграждение на ликвидатора в размер на 650 лв. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз ще гласувам за увеличаване на възнаграждението на 650 лв., но ако не се постигне съгласие за смяна на ликвидатора и продължи да действа старият ликвидатор, ще трябва на него да му се плащат 650 лв.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ако не се смени ликвидаторът, по тази точка трябва да гласувате „против”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не се разбрахме и за това какво ще е възнаграждението на юриста, който ще направи консултацията, защото тук става дума за голям имуществен спор.

Благодаря за тези ползотворни решения, но ви моля да упълномощим на утрешното събрание г-н Койнаков да представлява Общината, тъй като събранието е в 11.00 часа, а аз имам ангажимент, свързан с публични изяви в 11.00 часа.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението представител на Общината на Общото събрание да бъде г-н Койнаков и предложението представителят на Общината да гласува „против” по точка 2 от проекта за дневен ред: „Одобряване на извършените действия, свързани с ликвидацията на дружеството от ликвидатора Самуил Стефанов за периода от 1.10.2008 до 16.10.2008 г.”. Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да изразим волеизявление нашият представител да попита съдружниците защо при отваряне на офертите не е избрана офертата за 575 000 лв. и как се е стигнало до тази цена, за която е сключен предварителен договор.

РЕШЕНИЕ № 382

На основание на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.9 и т.11 във връзка с чл. 266 и сл. от Търговския закон, чл.12, ал.3, т.3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общо събрание на акционерите на „Стара планина - ВТ” АД – Велико Търново да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред

І. Удължава срока за ликвидация на „Стара планина-ВТ – в ликвидация” АД до 31.12.2008г. - да се гласува „за”.

II. Удължава срока на мандата на ликвидатора Самуил Стефанов до 30.11.2008 г. – да се гласува „против”.

III. Избира за ликвидатор Светозара Стоянова Инджиева - Стефанова с ЕГН: 7409077654, л.к. №112856192, издадена на 28.04.2000г.от МВР гр. Велико Търново с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Иванов-Войводата”, № 10. - да се гласува „за”.

IV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да делигира права на юридическия съветник на НСПСПК, адвокат Даниела Минева да проучи правните възможности за завеждане на съдебен иск с цел анулиране на подписан договор – сделка на 14.10.2008 г. от името на „Стара планина-ВТ – в ликвидация” АД за продажба на имота в с. Вонеща вода.

V. Определя възнаграждение на новоизбрания ликвидатор по това решение в размер на 650.00 лева. - да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред - Одобрява извършените действия свързани с ликвидацията на дружеството от ликвидатора Самуил Стефанов за периода 01.10.2008 г. до 16.10.2008 г. – гласува „против”.

Определя за представител на Община Велико Търново в Общото събрание „Стара планина-ВТ – в ликвидация” АД с дата на провеждане 16.10.2008 г. от 11.30 часа в офиса на Адвокатско дружество „Векилова, Няголов, Илчев” в град Велико Търново, ул. „Васил Левски” 27 В, Антон Николаев Койнаков и го упълномощава да гласува съгласно т. 1 от решение № 382 от 15.10.2008 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

 

Заседанието беше закрито в 19.15 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….