ПРОТОКОЛ № 35

 

От тридесет и пето заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 26.11.2008 г. от 17.10 часа в залата на Великотърновски Общински съвет. Присъстваха 32 общински съветника. Отсъстваха г-н Хасан Хаджихасан, г-н Мирослав Маринов, г-н Камен Алексиев, г-жа Анета Маноилова и г-н Димитър Захариев.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на Великотърновския общински съвет, който прочете проекта за дневен ред и даде думата за предложения и допълнения по дневния ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

  1. Обсъждане на Решение № 386 от 13.11.2008 г.

 

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Имам предложение за допълнение към дневния ред: като т. 2 да разгледаме предложението за връчване на Академичната награда на община В. Търново за 2008 г. Всяка година се връчва такава награда в навечерието на 8 декември. Аз предлагам да не се свиква допълнително заседание по тази точка. Има становища на две ПК – по ОН и по ККИНВП.

Предлагам да включим като точка 2 „Присъждане на Академичната награда на община Велико Търново за 2008 г.”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да поставя процедурен въпрос: защо протоколите от тридесет и четвъртото заседание стоят на банката за преподписване? Хората, които не са били на това заседание в момента имат възможност да се подпишат.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Сесията беше електронна и всичко е записано, знае се кои са присъствали на заседанието.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за включване на нова т. 2 в дневния ред. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Обсъждане на Решение № 386 от 13.11.2008 г.

2. Присъждане на Академичната награда на община Велико Търново за 2008 г.

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Обсъждане на Решение № 386 от 13.11.2008 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Искането на г-н Кмета е мотивирано с категориите „незаконосъобразност” (тук не съм компетентен да взема отношение), „нецелесъобразност” и „противоречащи на интересите на община В. Търново и целта на закона”. Аз питам: многобройните заменки (казусът „нафтено стопанство”, който се разглежда от Прокуратурата, казусът „парка до Ловния дом”, който също се разследва от Прокуратурата) как се вписват спрямо категориите „незаконосъборазност”, „нецелесъобразност” и „противоречащи на интересите на община В. Търново” и кой е случаят, в който Кметът се е опитал да бъде морален арбитър, оспорвайки решение на ОбС именно в тази координационна система? Няма такъв случай. Всичко това - изпомпването на активите на Общината, обществеността оценява като хайдутлук.

Чудя се кое е накарало Кмета да постъпи така. Напоследък Кметът ни активно се включва в партийно строителство. Скоро дойде новината, че от Русе е подкрепил една от номинациите за лидер на СДС. Когато човек тръгне на активно политическо строителство малко преди избори, политическият знак е ясен. На Кмета му трябва нов имидж, който да бъде контрапункт на всичко това, в което го упреква великотърновската общественост. Целият проблем е, че правенето на нов имидж той иска да постигне на гърба на Общинския съвет и то по казус, който е спорен.

Тези телефонни апарати са средство за комуникация. Ние работим в модерна зала, насреща ни има скъпа плазма, през която вие ме виждате. Всичко това е много скъпо, властта е скъпа практика. Оборудването тук е скъпо и то също попада в този казус – „целесъобразност” и „нецелесъобразност”, „противоречащо” или „непротиворечащо” на интересите на Общината. В този смисъл джиесемите не са най-важното нещо, което ще ни помогне да си вършим добре работата. Те не са това нещо, чрез което ние ще пазим интересите на Общината, както са били пазени досега, не както се опитва да жонглира върху гърба ни г-н Кметът.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз първо съм неприятно изненадан, че по един въпрос, по който Кметът ни събира, той не присъства в залата, нито присъства негов представител. Аз не искам да правя квалификации, но за мен е нахално това да протестираш едно решение и да не се явиш, когато то се обсъжда. Аз не подкрепих искането за тези мобилни телефони, гласувах „въздържал се”. На заседанието на ПК по МСНУРП по моя агитация също взехме единодушно решение, но аз съм притеснен, че много важни и спорни, неизгодни за Общината решения, не само че Кметът не ги е протестирал, но те всички са взети по предложение на Кмета и с яростна защита и многократно вкарване в ОбС, само за да минат. Кметът търси юридическа формула, за да върне предишното решение, защото в него сме се позовали на т. 23, ал. 3 от ч 21. Колко негови предложения, които касаят други основания също са били свързани с т. 23? Този фактор не е най-важният, но това се използва за Пи Ар агитация. Аз едва удържам в себе си желанието напук на предложението на Кмета да гласувам „за”, въпреки че няма да подкрепя. Г-н Рашев си прави на наш гръб пиар.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз се придържам към направените забележки. В момента правим нарушение: когато обсъждаме каквато и да била точка, вносителят не присъства ли, ние трябва да не я гласуваме. В момента Кметът наистина си прави пиар: гражданите на В. Търново ще видят как общинските съветници са „нахални в исканията си”, но те няма да знаят цялата истина. На 24 януари т.г. аз поставих въпроса какво става със 150 СИМ-карти и 150 апарата, които стоят в склада на Общината. Тогава поставихме въпроса да ни бъдат раздадени тези СИМ-карти, които бяха доставени за изборните комисии по места и да ни бъдат дадени 37 от всички 150 апарата. Те са подарък за Общината. Беше ни отказано. Тогава, когато беше изразено мнението, че те може би са откраднати, г-жа Мина Илиева побърза да събере всички журналисти и да им покаже кутиите на джиесемите. Сега ние спорим защо след като ни бяха дадени СИМ-карти, нямаме апарати. При положение, че джиесем апаратите бяха подарени заедно с картите с договор за 2 години. И сега се съмнявам дали стоят тези апарати. Минала е 1 година.

Повдигам тук един въпрос и аз не мога да си спестя обидните думи за морала на Кмета. Това, което казаха г-н Робов, г-н Стефанов, визира морала на кмета. Това е кметът, който опропасти улиците в града с неговото строителство, който не може да организира едно нормално движение и в момента над 30 000 граждани страдат от тази временна регулация във връзка с работата на „Качица”. В движението на града има хаос. Да не повтарям обвиненията, повдигнати от г-н Робов. Какво очаква Кметът? Че хората ще забравят за неговите 8-9 години изстъпления с гражданите на Общината. Ако ми делегирате права, аз ви обещавам, че ще намеря една от всички мобилни групи, която ще ни подари тези 37 джиесема, но ще станем за смях, защото ползването на телефон е част от работата ни на общински съветници. При мен пристигат всеки ден жалби на граждани. Аз трябва да контактувам с ОбА и с длъжностни лица.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Сега се запознах с мотивите на Кмета и по никакъв начин не бих могъл да се съглася, че нашето решение е незаконосъобразно. Считам, че решението ни не е нецелесъобразно. Тук се изказаха някои силни думи. Трябва да кажем, че в този ОбС общинските съветници са различни по политическа принадлежност, по социален статус и въпреки това всеки общински съветник трябва да има равни възможности да работи за тази Община, да работи за хората, независимо от своя социален статус. Аз винаги съм бил противник на онези твърдения, че общинските съветници трябва да работят безплатно и „на ползу роду” и да си губят времето, без да получават възнаграждение за своя труд и усилия.

Знам, че това е любима тема по време на избори. Аз не гласувах при вземането на това решение, защото отсъствах в началото на заседанието. Считам, че това решение не е лукс за общинските съветници, че ОбС е суверенът, който може да се разпорежда със собствеността на Общината и да управлява бюджета на Общината. В тази посока аз не приемам определени внушения на медиите, че едва ли не ОбС ще се обзаведе с някаква луксозна техника. Тук има учители, нека кажат с какви телефони идват учениците в училище. Да се говори, че единствената грижа на ОбС е да се уредят с благини и удобства е несериозно.. В този смисъл аз не приемам възраженията на Кмета, че съм направили голяма грешка. Нашето решение беше политически нецелесъобразно, защото то даде тон на атаките срещу цялата институция, да ни посочат с пръст, че ние в този състав мислим преди всичко за себе си и за нашите удобства. В този смисъл споделям това раздвоение на Георги Стефанов. Дали да се откажем, или да не се откажем от нашето решение? Ако оценявам решението по политически целесъобразност, за авторитета на ОбС, аз съм по-склонен да се откажем с ясното разбиране, че това, което сме решили, не е лукс за общинските съветници, чиято цел е „облагодетелстване”.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Вземам повод от това, което каза г-н Михов. Тук не става дума за политическа грешка, а за манипулация чрез медиите. Беше казано, че общинските съветници ще се снабдят с баровски джиесеми. На мен ми казаха, че те струват 300 лв. С моята учителска заплата аз имам такъв телефон от 2 години. Неведнъж в залата сме били свидетели на това, когато се спори за цената на кокошката и когато се харизва конят. Кметът квалифицира решението ни като нецелесъобразно и незаконосъобразно. Къде в закона пише, че трябва да се харчат всяка година толкова пари за лукс на чиновниците в Общината и всяка година да се отделят суми от общинския бюджет за това? Точно това е разточителство – тази луксозна зала, тези лаптопи, за които също се каза, че ги вземаме. Откога служителите от ОбА разговарят със СИМ-карти и къде в Закона е записано, че те трябва да ползват такива карти? Бюджетът е източен и от тази зала и по много други елегантни, фини и брутални начини. Сега се разсъждава как ще ощетим с 10 000-15 000 лв. Общината. Моята съвест е чиста, защото никога не съм давала картбланш за сделки, чрез които Общината е била ощетена. Бяха дадени 7 парцела за социални жилища през миналия мандат. На следващата точка в същото заседание минаха един час дебати откъде да се вземат 25 000 лв. за детски площадки. Ние сега ще вземем обратното решение и това ще бъде нещо като индулгенция. Това е цирк. Точно Кметът да е първият защитник на общинския бюджет и законосъобразността и целесъобразността е смешно.

ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Няма да си позволя лукса да правя квалификации кой източва бюджета и кой не. Има си органи, които получават заплати за това да определят кой за какво е виновен. По този въпрос искам да кажа, че лично аз такъв телефон няма да ползвам, защото имам телефон, но има наистина колеги, на които е необходимо да ползват телефон и затова искам да предложа едно ново предложение за решение, което мисля, че е компромисно решение. То включва и въпроса, който беше повдигнат в началото на сесията за тези дарени апарати, които стояли в складовете на Общината. Затова предлагам да не потвърждаваме решението, а да го видоизменим. Основанието е като в Решение 386 – чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. По-нататък текстът е: „Великотърновският общински съвет дава съгласие за предоставяне на мобилни телефони (отпада текстът с два слота за SIM-карта) за нуждите на Великотърновския общински съвет. Телефоните да се дадат на желаещите общински съветници от наличните в Общината”.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Направи ми неприятно впечатление тази медийна атака срещу ОбС и общинските съветници - че ползваме „благини”, за да вършим работата си. Тези лаптопи бяха модерни преди 4 години, те вече са остарели, но на нас ни вършат работа с една българска софтуерна програма. Те ще ни съкратят времето за работа с 60 % и ще бъдем по-ефективни в работата си. Немислима е такава медийна атака по повод на това, че тук ще се ползват достиженията на техниката и на комуникациите. Смятам, че Председателството трябва да се замисли да излезе с някаква аргументирана декларация, която да гласуваме на следващата сесия и да предоставим на медиите. Ние не ощетяваме гражданите с някакви изисквания за лукс, с тези лаптопи и с тази техника за комуникация спомагаме за решаване на важни за Общината въпроси. Още веднъж моля Председателството да помисли за една декларация, която да обсъдим и приемем в отговор на тази медийна атака от всички медии срещу ОбС. Аз не съм съгласен с твърденията, изложени в медиите по този въпрос.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: В последните няколко месеца не се говори за други институции толкова, колкото за ОбС. Тези лаптопи не са купени от Общината. Те са от проект, спечелен от Общината. Това, че е направена такава зала, с такава техника и че ние заседаваме тук, е плюс за В. Търново. В пресата беше написано, че лаптопите и мобилните телефони са закупени от Общината, но това не е така.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Изказвам се от името на Групата. Обръщам се към Председателството: отсега нататък недейте чака да се стига дотук. След като има медийна атака срещу нас, вие трябва още на следващия ден да се изправите пред медиите и да обясните, че това са най-евтините лаптопи, а не най-луксозните, както пишеше. Джиесемите също не са лукс, а написаха, че са такива. Когато се стигне до такава ситуация, направете една пресконференция и оборете написаното с фактите.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Като видях, че Кметът го няма, мислех да предложа да отложим точката. Много от колегите са прави, но аз си задавам въпроса: Необходими ли са СИМ-картите, необходими ли са джиесеми? Да приемем, че никой няма собствен джиесем, тогава как ще комуникираме помежду си и с обществеността? До какво ниво служителите в ОбА имат джиесеми? Това е много елементарно и въобще не бива да го обсъждаме. Аз ще потвърдя моя глас, който дадох предния път.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Легкоступ.

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – против, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – против, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров –против, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ - за.

Предложението беше отхвърлено с 7 „за”, 3 „против”, 22 „въздържали се”.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото основанието за това решение е пак точка 23. По този начин даваме основание на Кмета отново да ни направи медийни герои, като атакува отново решението ни като незаконосъобразно.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ (процедурно изказване): В Закона нормата е такава. ЗМСМА казва, че когато кметът не е съгласен, връща решението за ново обсъждане. ОбС е длъжен да се събере на заседание в 14-дневен срок, решението да се подложи отново на гласуване и ако събере не по-малко от 19 гласа, се потвърждава. Ако не събере 19 гласа, отпада. Ако ОбС не се събере в 14-дневен срок, Кметът изпраща решението в съда.

При предстоящото гласуване „за” ще гласуват тези, които искат да се потвърди Решението, „против” и „въздържал се” – тези, които искат отмяна на Решение 386.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване Решение 386:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – против, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – против, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – против, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – против, Розалия Кузманова –против, Евгени Стоев – против, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – против, Цветанка Недева –против, Александър Чокойски –против, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се.

Решението беше отхвърлено с 2 „за”, 13 „против”, 17 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 422

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отменя решение № 386 от 13.11.2008 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото според мен не взехме разумното решение, което беше предложено от колегата Легкоступ. Мисля, че допуснахме грешка, лишавайки някои колеги от възможността да получат облекчение в своята работа.

ПО ВТОРА ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда на община Велико Търново за 2008 г.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Комисията за удостояване с Академичната награда на община В. Търново предлага наградата да бъде присъдена на Стефан Атанасов Ангелов, завършил специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, степен „бакалавър” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Тази година съревнованието беше доста оспорвано. За пръв път в сегашната практика на Академичния съвет бяха внесени три предложения, което не противоречи на Статута на наградата. След тайно гласуване на два тура Академичният съвет излъчи тази кандидатура с необходимия брой гласове.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Искам да помоля проф. Легкоступ да ни запознае кои са критериите и принципите, по които се определя този носител на наградата. Не искам да влизам в спор с този, който е създал принципите и критериите на наградата, но искам да отправя едно питане. Защо да е само един носител на наградата? Нямам предвид за тази година, а за следващите години. Защо да няма носители на първа, втора и трета награда? Може сумата от 5000 евро да се раздели и да се даде на трима. Мотивът е, че вместо само един да получи наградата, трима души ще останат с чувство на удовлетворение и с добри спомени от обучението си в този град.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Има Статут на Академичната награда. Този Статут е приет от Общинския съвет на В. Търново. Статутът е поместен в сайта, той може да бъде променян както всички решения на ОбС. Интересното в този случай е, че всяка година, когато ние трябва да гласуваме носител на Академичната награда, започват разисквания защо да е един и защо да не са трима. Този въпрос не се поставя за първи път. Критериите са описани в Статута. Мотивът да е една награда от 5000 евро е, за да бъде това една наистина добра награда и да даде възможност за реален старт в живота на нейния носител. По такава логика беше създадена наградата и за Военния университет, и наградата за ученик. Сега ние би трябвало да гласуваме както е утвърдено в Статута, защото не могат да се правят сега промени в правилата. Ако ще се приемат нови правила, то трябва да стане през следващата година. Ако ОбС реши, ще се връчват повече награди. Засега работим по този Статут, който е приет.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз ще повторя казаното от г-н Легкоступ, защото съм от началото, когато беше приет този Статут. Има логика и в това, което каза г-н Атанасов, и в това, което е прието. При създаването на Статута беше възприет Нобеловият принцип – един да получи наградата от много достойни. Аз подкрепям и другото предложение, но трябва да вземем решение във връзка със Статута. Подкрепям предложението да гласуваме предложението на Комисията.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Конкурентите за наградата не са били само трима. Те бяха повече, но Комисията, която включва трима представители на Академичния съвет и двама представители на ОбС, се спря на три кандидатури и от тях се излъчи чрез гласуване тази кандидатура, която предлагаме.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Като ваш представител в Комисията искам да ви запозная с това, което направи Комисията. Имаше 9 предложения, но те бяха равностойни и наистина Комисията реши да се възползва от чл. 9 от Статута, който дава възможност да се обсъждат до три кандидатури. Това бяха кандидатурите на един преводач, един педагог и един художник. Искам да изкажа удовлетворение, че Академичният съвет е дал шанс на един млад човек от специалност „Предучилищна и начална педагогика”, който в момента е действащ педагог. Искам да благодаря на Академичния съвет, че дава поощрение на един педагог, който наистина може да получи добър старт. Той проявява интереси и в областта на науката. Изборът е правилен. Моля да подкрепите кандидатурата. Това е млад човек, който в момента работи с малките деца, който е решил да остане в една професия, която в момента по много причини не е с висок рейтинг.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз съм един от авторите на този Статут. Принципът, който тогава вложихме, е, че това ще бъде най-добрият абсолвент на ВТУ и тъй като най-добрият е един, наградата е една. Защо 5000 евро? Такава беше стойността на една гарсониера, когато взехме това решение и идеята беше, че с това Общината прави жест на най-добрия абсолвент, давайки му възможност да се почувства малко по-сигурен с тези пари. Процедурата, която предвижда трима кандидати да стигнат до решение на Академичния съвет, беше приложена и това показва, че кандидатите стават все повече и по-достойни. Смисълът, заложен в Статута, е Комисията да оценява експертно и оттам нататък Академичният съвет и ОбС да потвърдят този избор. Равностойността на трите кандидатури се реши с тайно гласуване с балотаж и аз апелирам да подкрепим този избор на Академичния съвет.

Предложението по т. 2 беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 423

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение по Протокол от заседание на Комисията за удостояване с Академичната награда на Община Велико Търново и Решение на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро на

на

Стефан Атанасов Ангелов

 

Завършил специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, степен „бакалавър” във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” през 2008 година.

 

Г-н Пламен Легкоступ благодари на общинските съветници за взетото решение.

Заседанието беше закрито в 18.10 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….