ПРОТОКОЛ № 64

 

От шестдесет и четвъртото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 22.03.2010 г. от 11.20 часа в залата на Община Велико Търново

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който представи присъстващите гости: г-н Аню Ангелов – министър на отбраната, Негово Превъзходителство г-н Дивябх Манчанда – извънреден и пълномощен посланик на Индия, Негово Превъзходителство Г-н Имануел Робърт Инкириванг – извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия, г-н Виктор Метьолкин – първи секретар на посолството на Руската федерация, представител на министерството на образованието и науката на Руската федерация, народните представители от политическа партия ГЕРБ: Христо Христов, Евгени Стоев, Мирослав Петков, Бойко Великов – народен представител от Коалиция за България, народните представители от ДПС: Хасан Хаджихасан, доц. Д-р Пенчо Пенчев – областен управител на област Велико Търново, Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий, ръководители на държавни институции, кметове и председатели на общински съвети на български общини, ръководители на неправителствени организации, почетни граждани и носители на награди на В. Търново.

Г-н Чокойски обяви, че е налице необходимият кворум за провеждане на тържественото заседание и даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред. Предложения и допълнения по дневния ред не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване дневния ред, който беше приет с 37„за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Връчване на награда „Велико Търново”.

Г-н Чокойски съобщи, че на свое заседание на 16.03.2010 г. Комисията за удостояване със званието „Почетен гражданин на В. Търново” е взела решение да не се предлага кандидатура за присъждане на званието.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Връчване на награда „Велико Търново”.

Председателят на ОбС уточни, че съгласно чл. 6 от Статута на Награда „Велико Търново”, приет с Решение № 78 от 17.02.2000 г., носителите на наградата се определят от комисия, включваща трима представители на ОбА, определени от Кмета, един от които е председател – в случая това е заместник-кметът г-н Йордан Грозданов; трима общински съветници, журналист, представител на Стопанската камара, Ректора на ВТУ.

Г-н Чокойски даде думата на г-н Грозданов, за да обяви носителите на Награда „Велико Търново”.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: В изпълнение на заповед № 22 345 от 10.03.2010 г. на Кмета на община В. Търново на 16.03.2010 г. се проведе заседание на Комисията по разглеждане кандидатурите за Награда „Велико Търново”. След необходимите за целта уточнения и проведеното гласуване Комисията реши:

Награда „Велико Търново 2010 г. се присъжда на Гергана Баръмова, на Магдалена Джанаварова, на проф. д-р. Николай Даскалов, на Национално движение „Българско наследство”, на регионален клуб „Традиция В. Търново.

Награда „Велико Търново” се присъжда на Гергана Баръмова за постигнати високи спортни резултати – първо място и олимпийска титла на олимпиадата за глухи в Тайпе – Тайван.

Кметът на Общината – г-н Румен Рашев, връчи наградата на Гергана Баръмова.

ГЕРГАНА БАРЪМОВА: Благодаря за това отличие и за тази висока награда. Приемам я като признание за успехите на младите хора. Обръщам се с благодарност към всички, които ме подкрепят и вярват в мен. Честит празник и бъдете щастливи!

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Награда „Велико Търново 2010 г. се присъжда на Магдалена Джанаварова – за спечелване на високата награда „Мюзик айдъл” 2009 г.

Поради отсъствието на Магдалена Джанаварова наградата не беше връчена на тържественото заседание.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Награда „Велико Търново 2010 г. се присъжда на проф. д-р Николай Даскалов – за принос към националната ни култура и към град В. Търново като виден славист и почетен професор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Кметът на Общината – г-н Румен Рашев, връчи наградата на проф. д-р Николай Даскалов.

Проф. д-р НИКОЛАЙ ДАСКАЛОВ: Скъпи съграждани, преди 50 години аз стъпих в този град. 20 години след 50-годишнината с моите приятели проф. Харалампиев и доц. Чолаков направихме опит да направим един филм за летния семинар във В. Търново, където казах нещо в сценария на филма, което искам да повторя сега: Кой, кога и защо е основал този невероятен град, ние не знаем и едва ли някога ще узнаем това. Има нещо свещено във величието на тишината, която цари над неговото създаване, над неговата люлка. Може би така изглежда в очите ни, защото и най-талантливите произведения на човешките ръце и мозъци не ни осигуряват живот по-дълъг от човешкия. Аз съм литератор и онази мисъл, която най-много ме е вълнувала, е мисълта, че зърното е от чисто злато според ръцете, които го докосват. Искам да ме разберете правилно: не става дума, че аз съм докосвал жито и съм превърнал пшеница на нещо друго. Този град се отбранява от хилядолетия срещу делничното ни безпаметство с молитвите на камъните на крепостните стени, с надвисналите една над друга стрехи в малките и тесни улички, с онова, което ни отбелязва като свещен знак и от което никога ние не можем да избягаме.

Аз съм от Южна България и искам да благодаря на този град, за това, което съм сега. Когато на моята 70-годишнина ме питаха как се чувствам на 70 години, аз казах: „Като на 69”.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Награда „Велико Търново 2010 г. се присъжда на Национално движение „Българско наследство” – за принос в проучването и популяризирането на културно-историческото наследство на гр. В. Търново. Председателят на Сдружението ще получи наградата.

Г-н Румен Рашев връчи наградата на проф. Маргарита Ваклинова - председател на Национално движение „Българско наследство".

ПРОФ. МАРГАРИТА ВАКЛИНОВА: Нормално е да се кажат няколко думи, когато си развълнуван от този прекрасен празник и от това слънце, което днес огрява В. Търново. Аз съм от малкото българи, които не произхождат от В. Търново, защото България е пълна с търновци, но моето сърце е завинаги във В. Търново. От мига, в който през 1966 година постъпих тук като археолог, В. Търново е една от моите каузи. Това е и смисълът на това, че аз се заех да работя в едно такова движение, което да може да възроди Търново, както и да възроди изобщо българската памет.

Преди малко повече от 5 години 31 български интелектуалци: учени, хора на изкуството, на политиката се събраха, зад тази идея: да запазим всичко това, което имаме, и най-важното – да запазим духа на хората. Днес си мисля, че ако аз приемам тази награда, тя не е за мен. Тя е за тези прекрасни млади хора, част от които днес са тук. Повече от 100 клуба се създадоха в България. В тях участват от детски градини до висши учебни заведения. Специални благодарности изказвам на тези, които в последните години дадоха своя труд на Трапезица с много обич. Студенти от Югозападния университет, от Института по информатика, от Шуменския университет, от различни посоки са влели желанията на младите хора Търново да бъде в своя блясък, да бъде прекрасно, Търново да привлича все повече хора и да ни напомня за това колко изключителни сме ние, българите. Благодаря на младите хора, които дойдоха от Русия, от Франция, от Германия, от Сърбия и взеха участие в нашата работа тук. Днес можем да кажем, че на Трапезица имаме вече голям успех. Това е благодарение на една институция – филиала на Националния археологически институт на БАН тук, във В. Търново. Не е за учудване това, че именно тук беше създаден такъв филиал. Това са хора, които дадоха целия си живот за проучване на В. Търново. Тази награда е и за тях, защото нямаше да ги има тези бляскави резултати, ако не бяха те.

Безкрайно съм благодарна за решението на Общинския съвет и на това предложение да бъде наградено движението, което вложи много обич и е безкрайно щастливо от това, което се случва към днешния ден - да бъдем почетени на тази тържествена сесия и да продължим нашето участие в голямото дело за запазване на българското национално-историческо наследство.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Награда „Велико Търново 2010 г. се присъжда на Клуб „Традиция” за големия му принос за съхраняване и популяризиране на изконните български ценности.

Г-н ВЪРБАН МИНЕВ – председател на Клуб „Традиция”: Дами и господа, гости на В. Търново, за мен е голяма чест, за Клуб „Традиция” В. Търново е голяма чест да получи този приз, това признание. Както казва Дядо Владика: „Търново е столицата на България, не старата столица, сърцето на България”. Ние имаме честта да представяме 18-ти Етърски пехотен полк, дал близо 1000 жертви във войните за национално обединение. Имаме честта да представяме историята на България от Възраждането със славните събития, случили се по търновските земи.

Имаме честта да ви представим знамената: Самарското знаме – знаме светиня, от което започва третата българска държава, но преди него знамената поред: на нашия съгражданин Филип Тотю – член на Търновската епископия. Нека децата да знаят, че във Великотърновски окръг е имало много сражения. Знамето на Първи търновски революционен окръг – знаме, което продължава своята служба след Освобождението с 20-ти пехотен Пловдивски полк. И най-святото знаме – знамето на нашия патрон - 18-ти Етърски пехотен полк.

Уважаеми съграждани, благодаря за високата чест, на община В. Търново и на всички вас за получената награда и ще завърша с нашия девиз: Юнаци, да живее България!

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Давам думата на секретаря на Общината – г-жа Мина Илиева, за прочитане на поздравителни адреси.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Уважаеми г-н Министър, Ваше Високо Преосвещенство, Ваши Превъзходителства, уважаеми дами и господа народни представители, г-н Кмете, г-н Председател на ОбС, общински съветници, гости, разрешете да зачета поздравителните адреси към всички граждани на В. Търново.

Г-жа Мина Илиева прочете поздравителни адреси от г-н Георги Първанов – президент на Република България и от г-жа Цецка Цачева – председател на 41-то Народно събрание на Република България. Г-жа Илиева съобщи, че са получени поздравителни адреси и от заместник-председателя на Народното събрание – г-н Георги Пирински, от министъра на труда и социалната политика – г-н Тотю Младенов, от министъра на икономиката и енергетиката и туризма – г-н Трайчо Трайков, от управителя на НОИ – г-жа Христина Митрева, от Негово Превъзходителство г-н Волдемир Песичник – генерално консулство на Украйна в България, Националното сдружение на общините в Република България, от община Елена, община Свищов, Златарица, Стражица, Полски Тръмбеш, Лясковец, Горна Оряховица, Бяла Слатина, Сухиндол, от Синдиката на българските учители, от Агенция на българските градове и региони. Получени са поздравителни адреси и от председателите на партиите – СДС – Мартин Димитров, от Председателя на Централния съвет на ДПС, от „Велико Търново Хилс”. Непрекъснато продължават да идват и други поздравителни адреси. Благодаря ви, че заедно празнуваме днес.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.53 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………