ПРОТОКОЛ № 84

 

От осемдесет и четвърто тържествено заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 22.03.2011 г. от 12.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Ивайло Иванов и г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който представи присъстващите на заседанието гости: Нейно превъзходителство г-жа Вера Фернандеш – извънреден и пълномощен посланик на Португалия, г-жа Дагфрид Йортхул – заместник на мисията на Кралство Норвегия, Негово превъзходителство г-н Чън Би Хо – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея, г- Николай Камъшик – първи секретар на посолството на република Беларус, г-н Владимир Климанов – Генерален консул на Генералното консулство на Руската федерация в гр. Русе, делегация от гр. Твер – Руска федерация, ръководена от г-н Владимир Бабичев – градоначалник на Твер, делегария от гр. Задар – Република Хърватия, ръководена от г-н Дарко Касап – заместник-кмет на Задар, г-жа Илияна Дерилова – ръководител на Международната организация по миграция; народните представители от Парламентарната група на ПП ГЕРБ: г-н Христо Христов, г-н Евгени Стоев, г-н Мирослав Петков; д-р Ваньо Шарков – народен представител от Парламентарната група на „Синята коалиция”, доц. Пенчо Пенчев – областен управител на област ВеликоТърново, Негово Високопреосвещенство Великотърновски митрополит Григорий, кметове и председатели на общински съвети, ръководители на държавни институции и неправителствени организации, почетни граждани на Велико Търново и носители на награди на община В. Търново.

Г-н Чокойски съобщи дневния ред на заседанието и даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред. Предложения по дневния ред не бяха направени. Дневният ред беше приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.
  2. Връчване на награда „Велико Търново”.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Давам думата на председателя на Комисията за избор на почетен гражданин на град В. Търново – Г-н Александър Чокойски.

Г-н Александър Чокойски прочете предложението на Комисията за избор на почетен гражданин на В. Търново и даде думата на съветниците за изказвания по предложението за решение. Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1236

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Удостоява със званието ”Почетен гражданин на Велико Търново”

 

Благовеста Колева Факирова

 

След връчването на почетния знак и званието думата беше дадена на г-жа Факирова.

Г-жа БЛАГОВЕСТА ФАКИРОВА: Ваши превъзходителства, Ваше Високопреосвещенство Григорий, господа народни представители, г-н Областен управител, д-р Рашев – кмет на Общината, г-н Чокойски – председател на Общинския съвет, уважаеми дами и господа общински съветници, аз съм изключително горда и щастлива и с чувство на отговорност и удоволствие заставам пред вас, за да изкажа моята сърдечна благодарност към община В. Търново, към Общинския съвет, към всички, които дадоха своя вот за мен. Искам да ви кажа моята воля, че докато сърцето ми тупти, докато мога да бъда още по-силна и още по-волева, аз ще правя всичко възможно, за да може Великотърновската община да живее в благоденствие. Приемам тази награда и преди всичко искам много да благодаря на кметовете и на кметските наместници на община В. Търново, които са моето семейство, за това, че те повярваха в мен и първи подадоха моето име за номинация. Благодаря и на всички неправителствени организации от Общината, които са повярвали за моя 40-годишен трудов стаж в местното самоуправление, че мога да бъда жена, личност, която да се грижи и да дава всичко от себе си за благото на хората! Благодаря и на инициативния комитет, който събира хора с различно обществено положение и професии дадоха своя вот за мен. Аз съм благодарна и щастлива, че действително моето трудово участие работата ми в неправителствения сектор, работата ми в дружеството „Св. Иван Рилски” и екипа, който работи с мен, сме направили много хубави начинания за всички жители в община В. Търново.

Родена съм на Благовещение, нося името Благовеста, което значи да нося блага вест, да правя добрини, да обичам хората и всички хора, които са около мен да получават моята грижа и доброто. Горда съм, че аз и моето семейство имаме щастливата възможност да живеем в този уникален град. Едва ли има друг град в света, който да започва с името „Велико”. Затова ние, търновчани, сме велики хора, изпълнени с борческа и болярска интелигентност, защото в нашите сърца пазим историческата мъдрост, която от миналото идва към настоящето и устремено тръгва към бъдещето.

Още един път благодаря сърдечно на всички, че ме номинирахте за това звание! Нека нашата Община бъде най-хубавата, най-величествената, защото тук живеят великотърновчани! Благодаря ви!

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Връчване на награда „Велико Търново”.

Г-н Александър Чокойски даде думата на г-н Грозданов – председател на Комисията за удостояване с награда „Велико Търново”.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: В изпълнение заповед № 22 319 от 11.03.2011 г. на Кмета на 18.03.2011 г. се проведе заседание на Комисията по разглеждане кандидатурите за награда „Велико Търново – 2011”. След необходимите за целта уточнения и проведеното гласуване Комисията реши:

Награда В. Търново 2011 се присъжда на Мария Павлова, на доц. д-р Пламен Павлов, на Регионалния исторически музей – Велико Търново.

Г-н Грозданов съобщи, че наградата се присъжда на г-жа Мария Павлова за постигнати високи постижения като диригент, за утвърждаване на хор „Търновград”, за развитие на хоровото пеене и на музикално-хоровата култура.

След награждаването думата беше дадена на г-жа Павлова.

Г-жа МАРИЯ ПАВЛОВА: Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Кмете, Ваши Превъзходителства, казвам се Мария Павлова. Аз никога няма да забравя моето пристигане след завършване на музикалното ми образование в гр. В. Търново. Моята специалност беше хоров диригент. В момента, в който пристигнах, през 1958 г., направих женски камерен хор „Търновград” към Военния клуб. Оттогава досега аз съм диригент на хор „Търновград”. Искам най-напред да благодаря за голямото уважение на община В. Търново, на г-н Румен Рашев; на Зонта клуб интернешънъл, на Управителния съвет на женски камерен хор „Търновград”, на Военния клуб, който е създал прекрасни условия за нашия хор.

През всички години женският хор „Търновград” винаги е носил много награди и златни медали. През 2008 г. – когато беше юбилеят на хора, той беше награден със златен плакет на Министерството на отбраната и с награда на Българския хоров съюз. Това е награда на всички хористи, които са хористи около 40-50 години. За работата си с хора аз съм наградена с орден първа степен. Последната ми награда е „Дамски кръст” за заслуги към Българската народна армия. На всички международни хорови фестивали в различните държави хор „Търновград”, в категорията „женски хорове”, се връща винаги с хубави награди. Тази година хорът отново е удостоен от международното жури с голямата чест за участие в Международния хоров конкурс в Истанбул. Надявам се, че ще се върнем с успех.

Благодаря на всички ви! Смятам и мисля, че хор „Търновград” заслужава голямото уважение. Благодаря на всички, пожелавам на всички успехи! Хубав празник! Благодаря!

С наградата „Велико Търново” беше награден и г-н Пламен Павлов.

Г-н ПЛАМЕН ПАВЛОВ: Честит празник на всички! Уважаеми превъзходителства, г-н Кмете, г-н Председател на Общинския съвет, г-н Ректоре, благодаря за тази награда, която приемам като знак за моите усилия не толкова като преподавател, колкото за скромния ми опит да популяризирам българската история и култура. Аз свързах живота си с В. Търново преди много години и се стремя да служа доколкото мога на българската кауза. Това е било един водещ момент в разностранните ми опити да пропагандирам българската история и култура у нас и по света.

Благодаря на Ректора и на колегите от ВТУ! Благодаря на всички, които са гласували и са сметнали, че съм достоен! Благодаря, в не по-малка степен, на моето семейство. Честит празник на всички!

С наградата „Велико Търново” беше удостоен и Регионалният исторически музей – за съхранението на едни от най-ценните и забележителни паметници на националната и световна култура, за принос в утвърждаването на В. Търново като исторически град. Наградата бе връчена на г-н Иван Църов.

Г-н ИВАН ЦЪРОВ – директор на РИМ: Уважаеми дами и господа, честит празник! Аз съм горд, че в 140-тата годишнина на РИМ, получаваме тази награда. За мен тя е израз на общественото признание, което всички вие, гражданите на В. Търново, оказвате на нашата институция. Надявам се, че това ще бъде стимул за колегията на РИМ да работи още по-добре и тези 400 000 посетители годишно на нашите обекти и тези 350 000 паметници, които съхраняваме в нашите фондове, да се умножат. Благтодаря и хубав празник!

Г-н Чокойски даде думата на г-жа Мина Илиева за прочитане на поздравителните адреси, получени в Община В. Търново.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА – главен секретар на община В. Търново: Честит празник! Да сме живи и здрави дълги години и с гордост да носим името великотърновци.

Много са поздравителните адреси и няма да можем да прочетем всички. Аз много се вълнувам от сутринта, защото всички награди, които се даваха, се дават пред една светиня от град Твер – иконата на Светата Троица и не мога да не им благодаря лично чрез вас.

Г-жа Илиева обяви, че са получени поздравителни адреси от президента на Република България – г-н Георги Първанов и от председателя на Народното събрание – г-жа Цецка Цачева, и прочете поздравителните адреси. Г-жа Илиева съобщи още, че са получени поздравителни адреси от: Министерството на земеделието и храните, подписан от д-р Мирослав Найденов; от Министерството на околната среда и водите, подписан от г-жа Нона Караджова, от Министерството на труда и социалната политика, подписан от г-н Тотю Младенов, от Началника на отбраната – ген. Симеон Симеонов, от посланика на Република Хърватска в България, от Председателя на Националния статистически институт, от Националното сдружение на общините в Република България, от Председателя на Националното сдружение на общините и кмет на община Смолян – г-жа Дора Янкова, от кмета на Каварна – г-н Цончо Цонев, от кмета на Горна Оряховица – Йордан Михтиев, от кмета на община Димитровград – г-н Стефан Димитров, от г-жа Илияна Гецова – кмет на община Лясковец, от кмета на община Павликени – Ангел Генов, от община Златарица, от кмета на община Петрич, от г-н Станислав Благов – кмет на община Свищов, от кмета на община Стражица – инж. Стефанов и от председателя на Общинския съвет в Стражица – г-н Петров, от кмета на община Угърчин – г-н Валентин Вълчев, от Асоциацията на българските градове и региони, от СБУ – подписано от г-жа Янка Такева, от г-н Петър Христов.

След прочитането на поздравителните адреси г-н Чокойски даде думата на гостите.

Г-н ВЛАДИМИР БАБИЧЕВ – кмет на гр. Твер: Дами и господа, Ваше високопреосвещенство, уважаеми жители на В. Търново, между нашите два града отдавна съществуват добри отношения. Отношенията между Русия и България са многовековни, но и отношенията между нашите два града са стари. Град В. Търново е бил столица на българската държава. Тук се е родила българската държавност. Първият княз на Русия е бил управителят на Тверска област Михаил Тверски. На 4 ноември миналата година с указ на президента Медведев град Твер беше удостоен с високото звание „град на войнската слава”. По такъв начин беше отбелязана голямата роля на град Твер в историята на руската държава.

Нас ни обединяват не само историческите корени, нас ни обединява и вярата. Сега във В. Търново се строи православен храм и ние искаме част от град Твер да присъства именно в този храм. Миналата година при нашата визита ние установихме там три кръста. Това също беше част от нашия град и сега от името на града и на жителите му искам да ви поздравя с вашия празник и да подаря на вашия град иконата Света Троица. Нека тя пази град В. Търново от нещастия и да донесе щастие и благополучие на неговите жители!

Г-н Чокойски даде думата за приветствие на г-н Дарко Касап.

Г-н ДАРКО КАСАП – заместник-кмет на гр. Задар – Хърватия: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми Председател на Общинския съвет, Ваши Високопреосвещенства, желая да ви поздравя от името на градоначалника на град Задар. Наше удоволствие и чест е да сме поканени да участваме в празненството на вашия прекрасен град. Участвайки в празненствата и в колоната, която мина през вашия град, на всяка крачка усетихме любовта, с която гражданите на В. Търново се отнасят към града си. Вчера имахме една много полезна среща с кмета на гр. В. Търново, с която развихме нашите досегашни отношения и надявам се, че в бъдеще тези отношения ще се отнасят и към университетите на двата града, и към икономическите ни връзки.

Желая ви много успехи във вашето развитие и в бъдещите проекти на града и честит ден на града!

 

Заседанието беше закрито в 12.52 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………