Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2010г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1001

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I–то полугодие на 2010г. и неснетите от отчет решения.

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I – то полугодие на 2010г. №№ 790, 791, 792, 793, 794, 795, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831-1, 831-2, 831-3, 831-4, 831-5, 831-6, 831-7, 831-8, 831-9, 831-10, 831-11, 831-12, 831-13, 831-14, 831-15, 831-16, 831-17, 831-18, 831-19, 831-20, 831-21, 831-22, 831-23, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 916, 918, 920, 921, 922, 923, 924, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 959, 960, 961, 962, 964, 965, 966, 967, 969, 970, 975, 976, 978, 981, 982, 983, 984, 987, 988, 991, 992, 993, 994, 995 и неснетите от отчет решения с №№ 653, 655, 660, 665, 666, 681, 688, 702, 713, 718, 719, 720, 721, 726, 727, 739, 743, 767, 768, 769, 771, 772, 775, 779, 782, 783, 788, 460, 485, 490, 505, 513, 514, 520, 533, 588, 598, 618, 332, 371, 433, 117, 1447, 1254.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 796, 797, 798, 822, 824, 840, 846, 847, 848, 859, 861, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 886, 887, 895, 896, 915, 917, 919, 925,926, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 954,956, 957, 958, 963, 968, 971, 972, 973, 974, 977, 979, 980, 985, 986, 989, 990, 996, 997, 998 и решения №№ 663, 664, 675, 677, 706, 711, 724, 740, 52, 761, 762, 763, 764, 770,777, 778, 781, 467, 468, 486, 512, 582, 589, 601, 615, 343, 410, 444, 72, 75, 138, 159, 205, 227, 1430, 1345, 1286, 1106, 952, 541, 546, 792, 498.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/