Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Поставяне на паметен знак на академик Борислав Дечев Боянов в Алеята на „Творци на България” в парк”Асеневци”.

 

РЕШЕНИЕ № 1006

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Одобрява поставянето на паметен знак на академик Борислав Дечев Боянов в Алеята „Творци на България с принос за Велико Търново” в парк Асеневци със следният текст:

„На големия български математик

и пламенен родолюбец

акад. Борислав Д. Боянов

/1944- 2009/

от признателните му ученици”

 

Средствата по доставянето и монтажа на паметният знак да бъдат осигурени от инициативният комитет.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/