Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промяна в Статута на награда „Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 101

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Променя чл. 8, ал. 2 от Статута на награда „Велико Търново”, като определя за членове на комисията по чл. 6 на същия следните общински съветници:

 

  1. Иван Велков Иванов
  2. Хасан Илияз Хаджихасан
  3. Петьо Цонев Атанасов

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/