Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 4/1 на ул. „Бяла Бона” № 11, вх. А, гр. В. Търново в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 1030

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет.

 

1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 4/1 (№ 4 по АОС и по ценообразуване, а №1 по административен на място) на ул. „Бяла Бона” № 11, вх.А, в гр. В. Търново.

2. Одобрява оценката на имота в размер на 19 600 лева без ДДС.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/