Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 17 на ул. „Бяла Бона” № 2, вх. Б, гр. В. Търново в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 1032

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

 

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 17 на ул. „Бяла Бона” № 2, вх.Б, в гр. В. Търново.
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 20 300 лева без ДДС.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/