Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на имотите общинска собственост за отдаване под наем на лекари и лекари по дентална медицина и определяне на основната наемна цена.

 

РЕШЕНИЕ № 1060

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 3 т. 5, чл. 17 и чл. 59 ал. 2 и ал. 7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 102 ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Кмета на Община В. Търново да отдава под наем без търг и конкурс здравни служби, здравни пунктове и здравни участъци на територията на Общината на лекари и стоматолози, регистрирани лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ по цени в размер на 10 % от наемната цена, определена по методиката за формиране на начални тръжни цени, както следва:

1. Здравна служба- гр. Дебелец- част от сграда- АОС 246/10.04.1997 год.

2. Здравна служба- с. Дичин- част от сградата на кметството- АОС 16/19.01.1999 год.

3. Здравна служба- с. Плаково- част от сградата на кметството- АОС 364/08.04.1998 год.

4. Здравен пункт- с. Арбанаси- част от сградата на кметството- АОС 584/03.06.1999 год.

5. Здравен пункт- с. Момин сбор- част от сградата на кметството- АОС 671/23.02.2000 год.

6. Здравен пункт- с. Велчево- част от сградата на кметството- АОС 18/26.01.1999 год.

7. Здравен пункт- с. Водолей- част от сградата на кметството- АОС 672/25.02.2000 год.

8. Здравен пункт- с. Пушево- част от сграда- АОС 670/23.02.2000 год.

9. Детска консултация- гр. Велико Търново, ул. “Деню Чоканов” № 8- АОС 456/01.12.1998 год.

10. Селски здравен участък- с. Церова кория- част от сградата на кметството- АОС 682/20.03.2000 год.

11. Фелдшерски здравен пункт- с. Буковец- част от сградата на кметството- АОС 686/28.03.2000 год.

12. Селски здравен участък- с. Хотница- етаж от сграда старо кметство- АОС 683/20.03.2000 год.

13. Селски здравен участък- с. Шереметя- част от сграда- АОС 728/21.06.2000 год.

14. Фелдшерски здравен пункт- с. Ветренци- част от сградата на кметството- АОС 684/20.03.2000 год.

15. Селски здравен участък- с. Леденик- част от комбинирана сграда- АОС 688/01.04.2000 год.

16. Селски здравен участък- с. Къпиново- част от сградата на кметството- АОС 690/01.04.2000 год.

17. Фелдшерски здравен пункт- с. Пчелище- част от сградата на кметството- АОС 691/01.04.2000 год.

18. Фелдшерски здравен пункт- с. Войнежа- част от сграда- АОС 680/16.03.2000 год.

19. Фелдшерски здравен пункт- с. Емен- част от сградата на кметството- АОС 689/01.04.2000 год.

20. Фелдшерски здравен пункт- с. Малки чифлик- част от сградата на кметството- АОС 701/27.04.2000 год.

21. Фелдшерски здравен пункт- с. Никюп- част от комбинирана сграда- АОС 714/26.05.2000 год.

22. Селски здравен участък- с. Шемшево- самостоятелна пристройка към кметството- АОС 700/26.04.2000 год.

23. Фелдшерски здравен пункт- с. Райковци- част от комбинирана сграда- АОС 681/09.03.2000 год.

24. Селски здравен участък- с. Вонеща вода- част от сградата на кметството- АОС 355/02.02.1998 год.

25. Поликлиника - гр. Килифарево- част от сградата на кметството- АОС 257/22.04.1997 год.

26. Здравен дом- с. Ресен- масивна сграда- АОС 673/28.02.2000 год.

27. Здравен дом- с. Самоводене- масивна сграда- АОС 674/29.02.2000 год.

28. Селски здравен участък- с. Балван- част от сграда- АОС 675/02.03.2000 год.

30. Селски здравен участък- с. Церова кория- част от сградата на кметството- АОС 682/20.03.2000 год.

31. Селски здравен участък- с. Миндя- част от комбинирана сграда- АОС 677/07.03.2000 год.

32. Здравен дом- с. Ново село- масивна сграда- АОС 676/07.03.2000 год.

33. Детска консултация- гр. Велико Търново, ул. “Димитър Найденов” № 4- част от сграда- АОС 1397/13.05.2002 год.

ІІ. Имотите по т. 1 се отдават без търг и конкурс, само когато за тях не претендират двама или повече кандидати. В противен случай се провежда търг или конкурс по реда на глава VІІ от НРПУРОИ, но само между тези кандидати.”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/