Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Промени в състава и ръководството на Постоянните комисии на Великотърновски Общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 1064

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Избира за председател на Постоянната комисия по Образование и наука Ваня Стефанова Станчева.
  2. Избира за член на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности Ваня Стефанова Станчева.
  3. Избира за член на Постоянната комисия по спорта, туризма, децата и младежта Ваня Стефанова Станчева.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/