Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване подробен устройствен план – план – схема за подземна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали на територията на с. Беляковец, с. Леденик, с. Шемшево, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Присово, с. Пчелище, и с. Церова кория, Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 108

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Великотърновски Общински съвет

Одобрява подробен устройствен план – план – схема за подземна кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионни сигнали на територията на с. Беляковец, с. Леденик, с. Шемшево, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Присово, с. Пчелище, и с. Церова кория, Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/