Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Община Велико Търново за член на организацията ECAD – Европейски градове срещу наркотиците.

 

РЕШЕНИЕ № 111

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише „Стокхолмската декларация” за присъединяване към ECAD.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/