Препис-извлечение от Протокол № 76

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Избиране на представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1115

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет , избира за представители в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново

 

  1. Роза Димитрова Мишева
  2. Цветанка Боянова Недева

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/