Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с проект „Рехабилитация, модернизация и газификация на СОУ „Емилян Станев”, ЦДГ „Райна Княгиня”, ЦДГ „ Иванка Ботева”, ДЯ „Пролет” – град Велико Търново и ЦДГ „Мечо Пух” – с. Беляковец, общ. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 113

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да участва за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с проект “Рехабилитация, модернизация и газификация на СОУ „Емилян Станев”, ЦДГ „Райна Княгиня”, ЦДГ „Иванка Ботева”, ДЯ „Пролет” – град Велико Търново и ЦДГ „Мечо Пух” – с. Беляковец, Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/