Препис-извлечение от Протокол № 78

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.11.2010 година.

 

ОТНОСНО: Допълнение към списъка на имотите общинска собственост за отдаване под наем на лекари и лекари по дентална медицина и определяне на основната наемна цена

 

РЕШЕНИЕ № 1136

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет, включва в списъка по решение № 1060/ 16.09.2010 год. в раздел І под № 34: „Здравна служба- с. Беляковец- сглобяема конструкция върху монолитни основи”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/