Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на програмна схема на Общинско кабелно радио.

 

РЕШЕНИЕ № 114

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава програмна схема на Общинско кабелно радио – Велико Търново.

 

Приложение: Приложение 1.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/