Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Изваждане от списъка на жилищата от фонд «Резервен» на втори етаж от къща на ул. «Генерал Гурко» № 17 в гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1161

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Великотърновски Общинският съвет

 

Изважда от списъка на жилищата от фонд “Резервен” втори етаж от къща на ул. „Генерал Гурко” № 17.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/