Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.12.2010 година.

 

ОТНОСНО: Поставяне на ваксина против хепатит А за децата от социалните институции на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1167

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет реши:

 

За превенция на заболяванията от хепатит А на децата от социалните специализирани институции и и алтернативни услуги на територията на Община Велико Търново през 2011 г., в бюджета на Община Велико Търново за 2011 г. да бъдат заложени необходимите средства в размер на 7 116, 20 лв.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/