Препис-извлечение от Протокол № 81

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.01.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” между Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица за 2010 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1181

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” между Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица за 2010 г. по проект EuropeAid /124485/D/SV/BG Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион, Велико Търново – България.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/