Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.02.2011 година.

 

ОТНОСНО: Обявяване на 22 март 2011 г. (вторник) за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1235

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след поискано и дадено съгласие на Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

Обявява 22 март 2011 г. (вторник) – Празник на град Велико Търново за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/