Препис-извлечение от Протокол № 84

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.03.2011 година.

 

ОТНОСНО: Удостояване със звание ”Почетен гражданин на Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ № 1236

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

Удостоява със званието ”Почетен гражданин на Велико Търново”

 

Благовеста Колева Факирова

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/