Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО: Правилник на финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1270

На основание чл. 21, ал. 2, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Правилник на финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/