Препис-извлечение от Протокол № 14

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 129

 

На основание чл. 21, ал.,1 т. 22 от ЗМСМА, и чл. 12, ал.1 от Правилника за символите, печата и отличията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет удостоява със званието „Почетен гражданин на Велико Търново”

 

Актрисата Лина Иванова Ковачева

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/