Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.04.2011 година.

 

ОТНОСНО:Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 39 на ул. „Краков” № 8, вх.В, гр. В. Търново, в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 1292

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

 

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба гарсониера № 39 на ул.”Краков” № 8, вх. В, в гр. В.Търново.
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 22 500 .лева без ДДС.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/