Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приет график на заседания на Великотърновски Общински съвет за първото полугодие на 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 130

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема информацията за сведение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/