Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 - 2015 година и Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2011 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1319

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и в изпълнение на чл. 36б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет, приема:

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 - 2015 година.

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2011 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 - 2015 година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/