Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2007 - 2011.

 

РЕШЕНИЕ № 132

 

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Приема Програма за управление на Община Велико Търново за периода 2007 - 2011.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/