Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори при РПУ – Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 133

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Приема информацията за сведение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/