Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 26.05.2011 година.

 

ОТНОСНО: Организиране и провеждане на първи национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси", който ще се проведе на 4 и 5 юни 2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1354

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие за включване на първи национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси" в културния календар на община Велико Търново и провеждане на 4 и 5 юни 2011 г. в с. Арбанаси.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/