Препис-извлечение от Протокол № 92

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1401 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1402

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за прецизиране часовия обхват на зоните за кратковременен престой, както следва: Считано от 01.07.2011 до 31.12.2011 г.

Работно време - Понеделник – Петък:

Зимно часово време: 09.00 – 17.00 ч.

Лятно часово време: 09.00 – 18.00 ч.

Събота, Неделя и празничните дни на Република България — зоните да бъдат безплатни.

 

Възлага на кмета на общината да представи за следващото заседание на Общински съвет:

- информация за икономическите резултати от въвеждането на зони за кратковременен престой;

- предложение за реинвестиране на средствата от зоните за кратковременен престой в места за паркиране;

 

 

ВЯРНО:

           /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/