Препис-извлечение от Протокол № 93

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.07.2011 година.

 

ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1414

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 5 и чл.18 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на процедури "ин витро", съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2011г., съгласно Приложение ЗБ, т.23 "Общинска програма за асистирана репродукция" в размер на 30 000 лв., приети с Решение № 1210 от 17.02.2011г. на Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/