Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие за 2008 г. в изпълнение на стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве /2005 - 2008/.

 

РЕШЕНИЕ № 145

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на План за действие за 2008 г. в изпълнение на стратегията на Община Велико Търново за подобряване на психичното здраве /2005 - 2008/.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/