Препис-извлечение от Протокол № 96

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.09.2011 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Велико Търново за периода 2010 - 2014 г., изготвена в рамките на проект Europe Aid/124485/D/SV/BG Подготовки на мерки за управление па отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна - България.

 

РЕШЕНИЕ № 1452

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема предложената Програмата за управление на дейностите но отпадъците на община Велико Търново за периода 2010 - 2014 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/