Препис-извлечение от Протокол № 96

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.09.2011 година.

 

ОТНОСНО:Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство на територията на Община Велико Търново до встъпване в длъжност на новоизбраните Кметове на кметство

 

РЕШЕНИЕ № 1456

 

На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 42, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски Общински съвет:

Избира за временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство в кметствата на територията на Община Велико Търново за периода от деня на заседанието до полагането на клетва от новоизбраните кметове на кметства, както следва:

 • Славка Василева Захариева – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство град Дебелец;
 • Радослава Любомирова Иванова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Ресен;
 • Красимира Маринова Мицканова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Самоводене;
 • Веска Стефанова Михайлова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Балван;
 • Надя Пенева Пушкарова - Нейкова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Беляковец;
 • Елена Симеонова Антонова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Водолей;
 • Веселина Димитрова Денева– за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Леденик;
 • Мариета Парашкеванова Недева – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Ново село;
 • Надка Иванова Лазарова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Присово;
 • Стефка Косева Стефанова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Пчелище;
 • Иванка Василева Христова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Шемшево.
 •  

  ВЯРНО:

          /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/