Препис-извлечение от Протокол № 15

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.04.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1146 от 02.11.2006 година на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 151

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски Общински съвет

 

Отменя Решение № 1146 от 02.11.2006 година на Великотърновски Общински съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/