Препис-извлечение от Протокол № 98

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2011 година.

 

ОТНОСНО: Промяна в Статута за Академичната награда на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1513

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Променя текста на чл. 8 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново с нов текст със съдаржание: „чл. 8 Носителят на Академичната награда се удостоява с нарочен диплом, издаден от Великотърновския университет”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/