Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 15.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Комисия по чл. 10 от Статута на награда „24 май”.

 

РЕШЕНИЕ № 180

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Определя за членове на комисията:

  1. Роза Димитрова Мишева
  2. Любомира Симеонова Попова
  3. Николай Станчев Цонев

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/