Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново 2008 – 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 183

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 4 от ЗООС, Великотърновски Общински съвет

Приема предложената Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново 2008 – 2013 г.

Приложение: Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново 2008 – 2013 г.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/