Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.05.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РПУ – Велико Търново през първото тримесечие на 2008 г.

 

РЕШЕНИЕ № 185

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

 

Приема информацията за сведение.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/