Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 05.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Невключване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 230

 

На основание чл. 10, ал. 1, т.1, чл. 44, ал. 1, т. 1, от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, и чл. 42, ал. 2, отнасящ се до ал. 1, т.2 на същия член от Закона за Общинската собственост, Великотърновски Общинският съвет реши:

Не включва в списъка за продажба на общински жилища от фонда за настаняване под наем, както следва:

  1. Стефан Дянков Цвятков /едностаен апартамент № 5 на ул. „Ал. Стамболийски” № 10, бл. 2, вх. А, гр. Килифарево/.
  2. Александър Върбанов Ангелов /едностаен апартамент № 5 на ул. „Ал. Стамболийски” № 10, бл. 1, вх. А, гр. Килифарево/.
  3. Георги Танев Георгиев /едностаен апартамент № 8, „Вела Благоева” № 15, вх. В, гр. Велико Търново/

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/