Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 253

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет

 

  1. Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за 2008 година, както следва:
  2. Считано от 01.07.2008 година, прехвърля разходите на клубовете за деца и младежи в селата Балван, Ресен, Шемшево, Присово и Миндя по бюджета на Център за социални услуги.
  3. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново служебно да извърши промените по бюджета за 2008 година и чрез вътрешни разчети да прехвърли направените до 30.06.2008 година разходи по отчета за касово изпълнение на бюджета на Центъра за социални услуги.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/