Препис-извлечение от Протокол № 23

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.06.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Проекти на Институционални проекти и Проекти за реформиране на Дом за деца „Хр. Смирненски“ село Балван и Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ град Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 254

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Домовете за деца и чл. 30, ал. 1 и чл. 48 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема Проект на Институционален проект и Проект за реформиране на Дом за деца „Хр. Смирненски“ село Балван.
  2. Приема Проект на Институционален проект и Проект за реформиране на Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ град Велико Търново.

 

Приложение:

1. Проект на Институционален проект и Проект за реформиране на Дом за деца „Хр. Смирненски“ село Балван.

2. Проект на Институционален проект и Проект за реформиране на Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ град Велико Търново

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/