Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 277

 

На основание чл.21 ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на първо четене Наредба за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/