Препис-извлечение от Протокол № 25

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 17.07.2008 година.

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2008г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 279

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА на Великотърновски Общински съвет

  1. Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I–то полугодие на 2008г. и неснетите от отчет решения.
  2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I – то полугодие на 2008г. №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 165, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 208, 209, 211, 212, 219, 221, 224, 225, 226, 230, 231, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 251, 252, 253, 254, 256, 259, 269, 270, 271, 272 и неснетите от отчет решения с №№ 1461, 1512, 1544, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 1347, 1348, 1443, 1449, 1292, 1316, 968, 710.
  3. Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 51, 59, 72, 73, 75, 79, 80, 88, 92, 98, 102, 103, 106, 109, 112, 113, 117, 118, 132, 135, 137, 138, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 159, 160, 164, 166, 167, 172, 179, 183, 189, 190, 197, 198, 204, 205, 207, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 236, 239, 247, 248, 250, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 и решения №№ 1462, 1469, 1513, 1514, 1535, 1541, 6, 44, 1345, 1423, 1430, 1447, 1254, 1255, 1286, 1287, 1324, 1334, 1189, 1106, 952, 536, 541, 546, 805, 792, 793, 498.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2008г.

2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

 

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/ ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/ХРИСТО ХРИСТОВ/