Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.10.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за усвояване на инвестиционен кредит за реализация на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура на гр. Велико Търново”.

 

РЕШЕНИЕ № 384

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информацията за сведение.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/