Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на общинска администрация по зимната подготовка 2008 – 2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 392

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Информация за дейността на общинска администрация по зимната подготовка 2008 – 2009 г.

 

Приложение: Информация за дейността на общинска администрация по зимната подготовка 2008 – 2009 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/