Препис-извлечение от Протокол № 2

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 08.11.2007 година.

 

ОТНОСНО: Избиране на представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на Академичната награда на Община В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

Избира представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за определяне на Академичната награда на Община В. Търново:

Г-жа Любомира Попова

Г-жа Роза Мишева

 

ВЯРНО:

            / Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /Христо Христов/