Препис-извлечение от Протокол № 6

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Връчване на дарение на три броя позлатени метални кръста на Светата Великотърновска Митрополия.

 

РЕШЕНИЕ № 40

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Връчва дарението от гр.Твер, благотворителния фонд „Генерал фелдмаршал Й.В.Гурко” и Академията по проблемите на безопасността, отбраната и правораздаването на Русия от три броя позлатени метални кръста на Светата Великотърновска Митрополия.

Да се изпрати благодарствено писмо до Градската дума, Кмета на град Твер и всички институции благодарение, на които дарението е осъществено.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/