Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.11.2008 година.

 

ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, който се утвърждава с Акт на Министерски съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 421

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и § 6 в /2/ от ЗНП, Великотърновски Общински съвет

Приема Списък на училищата от Община Велико Търново , отговарящи на условията за „Средищно училище”, както следва:

- ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова кория;

- ОУ „Христо Ботев” с. Ресен;

- ОУ „Христо Смирненски” с. Самоводене;

- ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван;

- ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево

Съгласно §6в /2/ от Закона за народната просвета, Списъка на училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Великотърновски Общински съвет да се изпратят до Министерството на образованието и науката .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/